• Lô 31-32 Morrison( Nối dài), Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
  • +84(0)236 3655456 - Hotline: +84 (0) 905889931 or +84(0)934886086
  • sales@continenthotel.vn